Město instalovalo maják pro zrakově postižené

Zvukový orientační maják je nově připevněn u vstupních dveří do radnice č.3 na náměstí Přemysla Otakara II. „Je to informační akustické zařízení, které umožňuje osobám se zrakovým postižením lepší orientaci v prostoru. Aktivuje se vysílačkou nevidomého. Tu může mít  integrovanou přímo do bílé slepecké hole nebo má podobu příruční krabičky. Při aktivování zařízení zazní hlasová informace o místě, kde se nevidomý nachází, a dále popíše cestu ke vstupu do městského informačního centra, kde mu bude poskytnuta pomoc při řešení vyřizované záležitosti. Zrakově postiženým lidem tak bude umožněn samostatnější pohyb ve veřejném prostoru a zkvalitní se tak i přístup ke službám poskytovaným magistrátem,“ říká k novince primátor Jiří Svoboda s tím, že zařízení se ještě musí doplnit o nahrání hlasových pokynů.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 1. 2020.