Město je na volby připraveno

Podle primátora Miroslava Tettera, který svolal na dnešní dopoledne  pracovní schůzku členů komise pro přípravu a zajištění voleb, zástupců Policie ČR, Městské policie a dalších zainteresovaných, jsou České Budějovice na komunální volby připraveny. „Volby se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010. Připomínám, že do městských zastupitelstev mohou volit nejen občané České republiky, ale i občané EU s trvalým pobytem na území města, kteří  se nechají zapsat do stálého seznamu voličů,  a to vždy jen v okrsku, kde mají trvalé bydliště. Voličské průkazy se pro tyto volby nevydávají. Zpracováním výsledků je pověřen Český statistický úřad a sběrným místem, které je největší v celé republice, je Sportovní hala, jejíž parkoviště bude vyhrazeno pro vozidla zajišťující volby. Vlastní sčítání volebních hlasů bude zahájeno v sobotu ve 14.00 hodin po uzavření volebních místností. Věřím, že průběh voleb,  nebude ničím narušen,“uvedl krátce po jednání primátor.

Telefonní čísla, na která mohou volat imobilní občané v případě nahlášení  požadavku na přenosnou volební urnu je 38 680 5020 a 38 680 5024. O přenosnou urnu projevilo zájem k dnešním dni sto lidí.