Město jedná o možné výstavbě atletické haly

V úterý 3.dubna 2018 jednal primátor Jiří Svoboda a vedení města se zástupci Českého atletického svazu ČR. Svaz se totiž na město obrátil s žádostí o vybudování zcela nové kryté atletické haly, která by splňovala požadavky nejen českobudějovických atletů na zajištění tréninkových kapacit i závodů včetně mezinárodních, ale stala by se spádovou i pro část Vysočiny, Západočeského a Středočeského kraje. Nejbližší takové sportovní zařízení je v Praze, Jablonci, Ostravě, staví se v Brně a v Pardubicích. Bylo dohodnuto, že město prověří možnost umístění stavby na svém katastru, o obsahu jednání bude informovat vedení kraje a Jihočeskou univerzitu. Navazujícího setkání by se pak účastnili zástupci kraje i univerzity a hovořilo by se o dalším možném postupu, dislokaci, financování a dalších otázkách.

„ Vedení města se k žádosti svazu postavilo vstřícně a racionálně. Jsme připraveni vytipovat prostor pro budoucí stavbu a po dohodě dalších zúčastněných se finančně podílet na realizaci tohoto koncepčního řešení podpory atletiky v našem městě, Jihočeském kraji a přilehlých spádových oblastech. Pozvali jsme také zástupce atletů ke konzultaci nad projektem nového běžeckého koridoru, který město bude letos stavět u Základní školy Oskara Nedbala,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 4. 2018.