Město má kompletní materiály k volbám

Zásilky  čítající 127 tisíc kusů doručovacích  a 150 tisíc úředních  obálek, tiskopisy a další formuláře nezbytné pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006, jsou už uskladněny v prostorách města. Dnes do  kompletní výbavy přibylo  150 tisíc souborů hlasovacích  lístků  obsahujících kandidátky devátenácti stran. "Ministerstvo vnitra ČR vydalo podrobné informace o způsobu hlasování, které budou součástí sady hlasovacích lístků a každý volič je dostane do schránky,"říká Václav Suchopár, vedoucí správního odboru, jež zajišťuje  distribuci  volebních materiálů nejen v  Českých Budějovicích , ale i v dalších 64 obcích ve svém správním obvodu. Občané mohou v obecním úřadu, kde jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, požádat o vydání voličského průkazu, který je opravňuje uplatnit volební právo ve všech okrscích na území České republiky, nebo ve zvláštním volebním okrsku kdekoliv jinde ve světě. K dnešnímu dni podalo v jihočeské   metropoli žádost o voličský průkaz čtyřiapadesát  občanů.