Město má nové bankovní spojení

Každoročně město odesílá tisíce složenek jako upozornění občanům na blížící se splatnost poplatku za komunální odpad. "Bohužel se však velké množství složenek vrací jako nedoručitelné, protože obyvatelé často ani nesdělují svou aktuální korespondenční adresu. Tím samozřejmě dochází k nárůstu neuhrazených poplatků i dalších komplikací. Nejsou-li totiž poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, jsou vyměřeny platebním výměrem, který je následně vymáhán exekučním řízením,"připomíná náměstek primátora Rudolf Vodička a dále upozorňuje, že město má nyní nové bankovní spojení. V případě platby bezhotovostním způsobem je nutné zasílat peníze na účet číslo 4210312/0800 vedený u České spořitelny a.s. pod stávajícím konstantním symbolem 0379 a variabilním symbolem uvedeným na složence. "Vzhledem k tomu, že původní účet města u UniCredit Bank Czech Republic a.s  bude ke dni  31. října 2010 úplně zrušen, budou se poplatníkům případné platby na tento účet pravděpodobně vracet jako neproveditelné,"upozorňuje náměstek.

Poplatek za odpad v celkové výši 500 korun platí každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města. Druhá pololetní splátka končí 30. listopadu 2010. Kromě úhrady složenkou mají občané možnost zaplatit hotově v pokladně magistrátu. Možné jsou i platby prostřednictvím soustředěného inkasa SIPO i platební kartou.