Město ocení obnovu kostela Sv. Rodiny

 

Obnova kostela Sv. Rodiny, který byl postaven v letech 1886 – 1888 pro místní sirotčinec, začala v roce 2011. Během tří let se podařilo vytvořit nový duchovní prostor pro širokou veřejnost, v němž se vedle bohoslužeb budou konat kulturní akce i přednášky. Autorem projektu revitalizace je uznávaný architekt Josef Pleskot a jeho kolega Norbert Schmidt. Velký podíl na úspěšném dokončení díla má kněz – spirituál Biskupského gymnázia Josef Prokeš společně se svým bratrem Vojtěchem.

A právě tomuto čtyřčlennému kolektivu udělili českobudějovičtí zastupitelé Cenu města za mimořádný počin. Všem oceněným ji slavnostně předá v obřadní síni radnice náměstek primátora Jaromír Talíř v pondělí 17. srpna 2015 od 13.00 hodin.