Město oceňuje přínos archeologů i Jihočeského muzea

České Budějovice si velmi váží přínosu jihočeských archeologů a chtějí i v budoucnu finančně přispívat na činnost Jihočeského muzea, které pravidelně prezentuje jejich práci formou výstav a expozic a řadu archeologických výzkumů také samo pořádá. Při příležitosti plenárního zasedání jihočeské pobočky České archeologické společnosti, jenž se konalo v sobotu 4. března , to řekl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma (ODS).

Město už tradičně každým rokem věnuje na činnost muzea příspěvek ve výši kolem 30 tisíc korun a přispívá i na jeho ediční činnost. „ Jedná se totiž o významnou regionální instituci, která plní zároveň i roli městského muzea, v jehož budově také zatím sídlí. Intenzivně jednáme s Jihočeským krajem, jenž se stal zřizovatelem muzea o podmínkách prodeje historické budovy.  Myslím, že je  rozumné, aby město umožnilo fungování této  instituce  ve svém objektu,“ podotkl náměstek Juraj Thoma, který má k této problematice profesně velice blízko, neboť deset let působil jako archeolog nejen v místním muzeu, ale také v Národním památkovém ústavu.

Jihočeské muzeum pořádá každoročně řadu výzkumů na území Českých Budějovic, dokonce i těch, které jsou součástí městských investičních akcí. „Připomeňme si třeba výzkum u kostela svatého Mikuláše financovaný právě z městské pokladny, díky němuž byl objeven  hřbitov ze 13. až 18. století se zajímavou výbavou v hrobech. Potvrdil také existenci základů severní kostelní věže, již dokládala Willenbergova veduta a nevědělo se s jistotou, zda vůbec existovala. Výzkum přinesl i další nové poznatky jako například klenební přípory, žebra a další cenné archeologické detaily. Objevena byla také středověká kostnice, která stála pod dnes už neexistující kaplí svatého Jakuba a  byla zkoumána nejmodernějšími metodami. Výsledky této několikaměsíční práce odhalující život našich předků  by měly být letos k vidění právě  v Jihočeském muzeu, kam si každoročně najdou cestu tisíce návštěníků," dodal náměstekl Thoma.