Město opět podpoří mladé umělce

Každoročně, už čtrnáctým rokem, dostávají talentovaní umělci finanční dary z městské pokladny. A stejně tomu bude i letos.

„Na příspěvek mohou dosáhnout ti, kterým je maximálně 18 let, trvale bydlí v Českých Budějovicích a letos získali nějaké významné ocenění v národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách a výstavách. Jejich žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopii získaných ocenění,“ říká k daným pravidlům náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Řádně vyplněné žádosti je třeba zaslat na adresu Magistrát města České Budějovice, odbor kultury, náměstí Přemysla Otakara II. č.1,2, České Budějovice 370 92, nebo je osobně doručit do podatelny magistrátu, a to nejpozději do 12. září 2014 do 14.30 hodin.

V říjnu pak budou všechny žádosti předloženy členům kulturní komise, kteří je posoudí a připraví návrh na konkrétní ocenění. Na základě usnesení rady pak předá představitel města vybraným tvůrcům a interpretům peněžní dary v podobě šeků.