Město podpoří mladé talenty

 

Finanční dar z městské pokladny mohou opět dostat  mladí a talentovaní umělci do osmnácti let  s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, kterým se podařilo získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, výstavách, soutěžích či přehlídkách.

"Žádosti musejí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie získaných ocenění a zájemci je mohou podat buď přímo pracovnicím  odboru kultury či odevzdat přes podatelnu nejpozději do 9. října 2013 do 14.30 hodin. Jednotlivé  nominace posoudí členové kulturní komise, poté rada města a na základě jejího usnesení jim bude předán finanční dar," přibližuje postup náměstek primátora Jaromír Talíř.

Vyhlášení talentů 2015