Město podpoří mladé talenty

Finanční dar z městské pokladny mohou opět dostat  mladí a talentovaní českobudějovičtí umělci do osmnácti let , kterým se  podařilo letos  získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, výstavách, soutěžích či přehlídkách. Žádosti musejí  obsahovat jméno a příjmení  nominovaného, popřípadě jeho zákonného zástupce a žadatele. Dále ještě datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie  získaných ocenění  a také telefonní kontakt . Zájemci ji  mohou podat buď přímo pracovnicím  odboru kultury  nebo odevzdat přes podatelnu nejpozději do 14. října 2010 do 14.30 hodin. Jednotlivé  návrhy posoudí členové kulturní komise, poté rada města a na základě jejího usnesení předá primátor oceněným interpretům šeky.