Město podpoří svá sociální zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách předběžné výsledky dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2009. Vzhledem k tomu, že celková výše rozdělovaných finančních prostředků je oproti loňskému roku nižší o 2 miliardy korun, tedy zhruba o polovinu, očekávala mnohá zařízení výsledky řízení s napětím a obavami o svou budoucí existenci. "Město České Budějovice zřizuje čtyři sociální zařízení. Jedná se o  domovy pro seniory,jesle a azylové domy. Podle zatím zveřejněných informací máme státní dotace kráceny  přibližně o jednu třetinu, než byl náš požadavek. Naštěstí se s touto skutečností budeme umět vypořádat a klienti sociálních zařízení to nijak nepocítí,"říká k aktuální situaci náměstek primátora Rudolf Vodička a dále vysvětluje, že  sociální zařízení zřizovaná obcemi byla na státních dotacích velmi výrazně krácena už v minulých dvou letech a situaci musela řešit. "A právě ta tvrdá realita před dvěma lety je pro nás teď jistou výhodou. Minimálně nás naučila, jak nepropadat panice a ukázala, jak je možné si s nesnadnou situací v praxi poradit.  Horší je to v případě mnoha krajských zařízení, protože dopad krácených dotací se u nich projeví v plné míře právě až letos. Jihočeský kraj totiž zatím na provoz svých sociálních zařízení přispíval pouze investičními příspěvky, zatímco obce musely výpadky stáních dotací financovat ze svých rozpočtů a hradit provozní ztráty jimi zřizovaných zařízení,"objasňuje náměstek.

Městský rozpočet pro letošní rok počítá s příspěvky na provoz svých sociálních ve výši 55,3 milionu korun.