Město podpořilo HANMAN 2014

Extrémní závod dvojic skládající se ze tří disciplín – kolo, běh a voda. Dvojice musí společně absolvovat celou trasu závodu, což je 25 km na kole, 5 km běh a 10 km na kanoi po řece, celkově tedy 3,5 hodinový závod. Trasa vede po silnici, po polních i lesních cestách.

"Město tento sportovní počin podpořilo částkou pět tisíc korun. Závod měl loni neuvěřitelnou atmosféru, a tak věřím, že se to letos zopakuje," poznamenala předsedkyně finančního výbor Petra Šebestíková.

Více informací: http://rafters.hanace.info/view.php?cisloclanku=2012020008Termín: sobota 6. září 2014

Místo:          start a cíl: atletický stadion TJ Sokol v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově; depo kolo/běh: obec Jamné; depo běh/voda: nad jezem U Rybů, na pravém břehu řeky Vltavy

Pořadatel:      občanské sdružení OUTDOOR CLUB HANACE České Budějovice

Přihláška:      nejpozději do neděle 31. srpna 2014

Startovné:      Tým přihlášený do neděle 31. srpna 2014 platí 500 Kč za dvojici, přihlášený po neděli 31. srpna 700 Kč za dvojici

Kategorie:      Týmy se utkají ve třech kategoriích – muži, ženy a mix. Závodit budou také děti – holky a kluci. Smíšené dětské dvojice startují v kategorii M1 (kluci). 


MTB:            stadion na Sokolském ostrově v ČB – Jamné, cca 25 km

BĚH:            Jamné - Jez U Rybů, cca 5 km.

VODA:         Jez U Rybů - stadion na Sokolském ostrově v ČB, cca 10 km