Město pomáhá českobudějovické nemocnici

Počátkem listopadu 2020 byla městem zřizovaná ZŠ Grünwaldova zařazena mezi tzv. krizové školy. Tedy takové, které v době vyhlášeného nouzového stavu poskytují péči o děti zaměstnanců, jež nemohou za krizové situace vykonávat úlohu rodiče nebo zákonného zástupce.

„Naší snahou bylo v této nelehké době co nejvíce ulevit zdravotníkům a postarat se primárně o jejich děti. Proto byla vybrána základní škola Grünwaldova, která je v blízkosti nemocnice. Zajištěním péče však v žádném případě nenahrazujeme vzdělávání. Přítomným personálem jsou pracovníci družiny a vychovatelé, kteří vytvářejí podmínky pro distanční výuku umístěných žáků,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Výběr školy a pomoc města písemně ocenil primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. Vyjádřil poděkování za zapojení ZŠ Grünwaldova do systému krizových škol a zdůraznil, že zajištěná péče školy přispěla k záchraně hladkého chodu nejen jeho oddělení, ale i oddělení z celé nemocnice.

„Pro děti rodičů z dalších oblastí krizového řízení, jako jsou například zaměstnanci bezpečnostních sborů, policie, Úřadu práce, příslušníci ozbrojených sil, hasiči, sociální pracovníci je k dispozici ve stejném režimu péče i Základní škola Máj I,“ doplnil Viktor Vojtko, náměstek primátora. V případě naplnění kapacit této školy je další krizovou školou určena ZŠ Pohůrecká.

foto: web ZŠ Grünwaldova

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 5. 1. 2021.