Město pomůže nájemníkům

Představitelé města a pracovníci stavebního úřadu se dnes sešli s nájemníky bytů v Nádražní ulici č. 21, aby rozhodli o dalším společném postupu v řešení bytové otázky. „Tato záležitost je velmi složitá a také letitá. Nyní má dvě zásadní roviny. První z nich je zajištění bytů. Pět rodin , které se ne vlastní vinou dostaly do patové situace v době, kdy  dům, v němž obývaly nájemní byty koupil soukromý vlastník, žije v městské ubytovně. Tady  jim však končí nájemní smlouvy. Na ulici  je rozhodně nevystěhujeme. Po  ukončení  smluv, pokud se tak nestane alespoň v některých případech dříve, jim postupně zajistíme adekvátní bydlení, nebo případně prodloužíme stávající smlouvy,“vysvětlil primátor Miroslav Tetter s tím, že druhou zásadní věcí v této kauze je pochybení stavebního úřadu. V  roce 1996, kdy se situace začala pro nájemníky kvůli stavu domu nepříznivě vyvíjet, stavební úřad nekonal a tím umožnil vlastníkovi domu využít či spíše zneužít situace. „Pracovnící stavebního úřadu  počínání vlastníka nemovitosti řádně nekontrolovali a dům nakonec zchátral do stavu, kdy ohrožoval zdraví a život nájemníků, a tak jsme se dostali do situace, kdy bylo třeba lidem pomoci,“popisuje primátor. Podle něj si musí vzít ponaučení především stavební úřad. „Bohužel nemohu konkrétní viníky potrestat, poněvadž tam už dávno nepracují,“dodává primátor Tetter. „Není samozřejmě naší povinností dávat nájemníkům byty, ale těch pět rodin se ocitlo v tíživé životní situaci aniž by na ní měly nějaký podíl. Stavební úřad pochybil tím, že nekonal , a nebo nekonal správně a umožnil tak nastolit svízelnou situaci. Rada města jako samosprávný orgán se poté zachovala veskrze lidsky a pomohla lidem se zajištěním střechy nad hlavou. My jsme zkrátka konali, poněvadž už nebyl čas na dohady o přesném a jednoznačném výkladu litery zákona. Obyvatelům, kteří se nezaviněně ocitli v nouzi jsme pomohli,“dodává  náměstek primátora Tomáš Kubín.