Město připravuje osvětlení vybraných památek

České Budějovice jsou městem s mimořádným počtem nemovitých kulturních památek. K jejich prezentaci a k malebnosti města má přispět i zvažované atraktivní noční osvětlení vybraných objektů.  „V první skupině je deset nemovitých kulturních památek. Sedm  z nich jsou sousoší a sochy z 18. století, které byly v uplynulých třech letech restaurovány: sousoší sv. Jana Nepomuckého na nároží ulice Karla IV. a Jirsíkovy, další sochy tohoto světce v parku Na Sadech, na Zátkově nábřeží a klasicistní kaple u Slepého ramene, dále  sousoší Kalvárie a Nejsvětější Trojice na Piaristickém náměstí a konečně socha Panny Marie Budějovické na Zátkově nábřeží. Osmá je tzv. Bílkova stéla Otakara Mokrého v parku Na Sadech, odhalená v roce 1919,“ uvedl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma. Návrh osvětlení bude současně zpracován pro kostel sv. Rodiny na Senovážném náměstí a kostel sv. Jana Nepomuckého v ulici B. Němcové. „U kostela Sv. Rodiny se bude řešit nasvětlení jižního průčelí, obráceného do Senovážného náměstí, které dnes tvoří jakýsi tmavý kout náměstí a u kostela sv. Jana Nepomuckého o věž v západním průčelí této mimořádné stavby z let 1914-1915,“ upřenil Thoma.

Do restaurování uvedených sousoší investovalo město v letech 2003 – 2005  téměř 120 tisíc korun jako spolupodíl na různých programech  a grantech určených na obnovu památek. Noční osvětlení by mělo podtrhnout jejich prezentaci a malebnost. „Dobrou zkušenost s podobnou aktivitou máme z nedávné rekonstrukce prostranství za katedrálou sv. Mikuláše, kdy v rámci rekonstrukce dláždění v roce 2005 byla nasvětlena venkovní výklenková kaple z částí sousoší Kalvárie,“ připomenul Thoma s tím, že detailní návrh na technické řešení a financování očekává  město od provozovatele veřejného osvětlení, společnosti Eltodo -  Citelum do konce srpna letošního roku.