Město prodalo kamenné desky, v nabídce zůstává pouze asfaltový recyklát

 

Během několika dní město odprodalo všechny nabízené kamenné desky. Nyní je k dispozici už pouze asfaltový recyklát za 72,60 Kč/t v množství 3 500 tun.

„K prodeji bude nabízen v úterý a ve čtvrtek v areálu městského skladu v Pekárenské ulici č. 69 na základě telefonické domluvy s pracovnicí správy veřejných statků Alenou Součkovou na  telefonních číslech 386 802 509, 702 168 609. Město nezajišťuje nakládku ani odvoz materiálu,“ upozorňuje náměstek primátora Petr Podhola.