Město se na burze bude ucházet o zemní plyn

Dodávce zemního plynu pro rok 2015 bude předcházet její nákup na Českomoravské komoditní burze prostřednictvím vybraného dovozce a následné uzavření smluv o sdružení veřejných zadavatelů.

„Radní tento postup schválili. Celkem se jedná o 48 odběrných míst. Nakupovat se bude nejen pro město jako takové, ale i pro jeho organizace či objekty. Předpokládaný objem na příští rok je asi  2 061 MWh, což představuje kolem tří milionů korun. Naší snahou je získat zemní plyn za optimální cenu. Další výhodou burzy je časová úspora, pružnost, transparentnost i možnost výběru seriózního dodavatele,“ poznamenal náměstek primátora Miroslav Joch.