Město se připravuje na revitalizaci zbytků hradebního systému

Shromáždění podkladů za účelem identifikace a poznání historických hodnot hradebního systému v královském městě České Budějovice je prvním krokem v dlouhodobém záměru města, na jehož konci by měla být obnova dochovaných úseků hradebního systému. V tuto dobu probíhají  přípravné dokumentační práce.

"Zatím byla zdokumentována asi polovina existujících rozsáhlých archivních materiálů stavebního úřadu a Národního památkového ústavu. Součástí této přípravné etapy je navíc kompletní rešerše výsledků archeologických výzkumů reliktů městských hradeb, který ještě stále probíhá. Potřebujeme zmapovat historický a současný stav stávajících historických konstrukcí, jejich míru zachování jak v historické, tak i v archeologické hodnotě. Poté bude následovat zpracování vlastního návrhu obnovy stavebního stavu hradebního systému , “   popisuje proces náměstek primátora Juraj Thoma (ODS) s tím, že se město bude ucházet o získání finanční podpory prostřednictvím různých programů, od evropských přes ministerské i krajské. Na obnově hradeb bude samozřejmě participovat také město samotné, které v tuto chvíli hraje roli koordinátora a investora přípravné etapy revitalizace. Práce by měly pokračovat až do roku 2010 a zatím jenom velice hrubě lze konstatovat, že obnova si vyžádá minimálně 15 milionů korun „Ne všechno se dá ale přepočítávat na peníze. Historickou hodnotu v podstatě vyčíslit  ani nejde  a já věřím, že ji velmi ocení nejen obyvatelé jihočeské metropole, ale i ti, kteří do našeho města přijíždějí,“dodává náměstek Thoma.