Město se zapojí do projektu o zdravém stárnutí v průmyslovém prostředí

Město se zapojí do rozsáhlé epidemiologické studie s mezinárodním dosahem. Jihočeský kraj je z hlediska životního prostředí „nejčistším“ v České republice, ale přesto je zde zaznamenán výskyt závažných onemocnění. Projekt HAIE – Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí Lékařské fakulty Ostravské Univerzity bude odhalovat, jak znečištěné prostředí a další faktory ovlivňují zdraví a stárnutí člověka a také skryté příčiny a zdroje znečistění. Studie může být zásadním argumentem potřeby legislativních změn pro snížení zdrojů rizik. „Moravskoslezský kraj patří v rámci Evropy k lokalitám s nejvíce znečištěným ovzduším. Porovnáním populace našeho čistého kraje s tím, který na tom není tak dobře, bude studie prokazovat dopady špatného ovzduší na zdraví a stárnutí. Přednostně tam budou zařazeny osoby žijící v dané lokalitě více než polovinu svého života, “shrnuje náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že se účastníci studie podrobí preventivní lékařské prohlídce a vyplní dotazník životního stylu, rodinných anamnéz, socioekonomických a psychologických charakteristik postojů k problematice zdravého stárnutí.

Účast zapojeným osobám bude kompenzována finanční odměnou. Dobrovolníci získají možnost navštívit zdarma seminář se špičkovými vědci o rizicích vyplývajících ze života v regionu a o studii HAIE. Další informace a postupně i souhrnné výsledky budou k dispozici na oficiálních stránkách HAIE spravované Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (https://haie.osu.cz/).

Město se zapojí do rozsáhlé epidemiologické studie s mezinárodním dosahem. Jihočeský kraj je z hlediska životního prostředí „nejčistším“ v České republice, ale přesto je zde zaznamenán výskyt závažných onemocnění. Projekt HAIE – Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí Lékařské fakulty Ostravské Univerzity bude odhalovat, jak znečištěné prostředí a další faktory ovlivňují zdraví a stárnutí člověka a také skryté příčiny a zdroje znečistění. Studie může být zásadním argumentem potřeby legislativních změn pro snížení zdrojů rizik. „Moravskoslezský kraj patří v rámci Evropy k lokalitám s nejvíce znečištěným ovzduším. Porovnáním populace našeho čistého kraje s tím, který na tom není tak dobře, bude studie prokazovat dopady špatného ovzduší na zdraví a stárnutí. Přednostně tam budou zařazeny osoby žijící v dané lokalitě více než polovinu svého života, “shrnuje náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že se účastníci studie podrobí preventivní lékařské prohlídce a vyplní dotazník životního stylu, rodinných anamnéz, socioekonomických a psychologických charakteristik postojů k problematice zdravého stárnutí.

Účast zapojeným osobám bude kompenzována finanční odměnou. Dobrovolníci získají možnost navštívit zdarma seminář se špičkovými vědci o rizicích vyplývajících ze života v regionu a o studii HAIE. Další informace a postupně i souhrnné výsledky budou k dispozici na oficiálních stránkách HAIE spravované Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (https://haie.osu.cz/).

Stránka byla upravena uživatelem Mgr. Alice Burianová, 22. 11. 2019.