Město si nové divadlo zaslouží

Výstavba nové divadelní budovy na Mariánském náměstí je jednou z priorit současné radniční koalice i dlouhodobého strategického plánu rozvoje města. Plán na výstavbu nového divadla ale není v Budějovicích žádnou novinkou, mluví se o něm minimálně od konce padesátých let. V roce 1962 bylo za tímto účelem dokonce zbouráno několik budov v severní části Mariánského náměstí. Stavba však byla nakonec odvolána a Jihočeské divadlo muselo dál zůstat v nevyhovujících prostorách provizorní budovy v ulici Dr. Stejskala, jež je slepencem několika budov včetně přestavěného pivovarnického skladu či dokonce věže bývalého opevnění. S nevyhovujícími prostory se navíc dlouhodobě potýká i Jihočeská filharmonie.

„Po téměř šedesáti letech oživujeme plán na budovu, která by nabídla důstojné a reprezentativní zázemí oběma institucím,“ uvedl po schůzce pracovní skupiny náměstek primátora Juraj Thoma.

Prvním nutným krokem je přesný popis všech prostorových a funkčních vztahů, který divadelní a hudební provoz bude vyžadovat. ,,Tuto fázi příprav financuje Nadační fond Jihočeského divadla, který najal expertní tým německé společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure z Bayreuthu. Tato společnost se profesionálně věnuje navrhování divadelních a hudebních scén po celé Evropě a má za sebou jako referenci řadu moderních realizací,“ říká náměstek Thoma.

Na konci této etapy přípravy tak bude přesný návrh “stavebního programu” popisující vše, co bude muset nová budova obsáhnout a v jakých parametrech. Navíc bude i odhadem stavebních investic a následných provozních nákladů divadelní budovy. Tento dokument se poté stane podkladem pro přesnou formulaci zadání architektonické soutěže, která bude vyhlášena. ,,Je to podle mne ten správný postup, jakým se má město dobrat nové veřejné budovy,“ konstatuje náměstek Thoma s tím, že tato etapa příprav by měla být hotová už v druhém pololetí letošního roku.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 19. 3. 2019.