Město udělalo tečku za letištěm

Město České Budějovice již nebude polovičním vlastníkem akciové společnosti Jihočeské letiště. Své akcie prodá Jihočeskému kraji za polovinu účetní hodnoty letiště, což je 6,5 milionu korun. Končí tak dotování provozu z městského rozpočtu. Společnost Jihočeské letiště založilo město České Budějovice a Jihočeský kraj v srpnu 2005. Postupně se přebíral bývalý vojenský prostor od armády a vkládaly se do něj finanční prostředky.

„Do určité doby bylo logické letiště podporovat, protože se očekával přínos projektu například pro turistický ruch nebo pro firmy v regionu. Do společnosti vložilo město od roku 2006  k 30. 6. 2020 celkem 236,7 milionů korun, ale původní očekávání se bohužel nenaplňovala,“ říká primátor Jiří Svoboda. Proto město začalo už téměř před rokem vyjednávat s krajem. "Chtěli jsme nejprve najít optimální model, který by byl funkční a výhodný jak pro kraj, tak i pro město. Upozornili jsme, že jako padesátiprocentní akcionář společnosti máme nevýhodnou  pozici, protože pozemky areálu letiště a také budovy  patří výlučně kraji, město nemá nic. Nelze tedy očekávat žádný zisk například z využití nemovitostí a pozemků. Pro město je dlouhodobě neúnosné, aby se dotace na provoz z městského rozpočtu neustále zvyšovala za situace, kdy neexistuje jasná představa o budoucnosti letiště," vysvětluje primátor. 

 Absence silného strategického partnera pro letiště a chybějící strategie dalšího vývoje jen potvrzuje rozhodnutí města odprodat svůj podíl.  Záměru předcházel souhlas radních a zastupitelů města i kraje.

„Jsem přesvědčen, že bude pro kraj výhodnější vyjednávat o budoucím strategickém partnerovi z pozice jediného vlastníka. My bychom chtěli zájmy města uplatňovat prostřednictvím zástupce v dozorčí radě letiště a i v budoucnu tak zajistit alespoň částečný vliv na dění v areálu,“ dodává primátor Jiří Svoboda.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 25. 6. 2020.