Město ušetří na provozu fotbalového stadionu

Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice vynaloží na provoz fotbalového stadionu méně finančních prostředků.

„Na základě doporučení auditorské společnosti BDO jsme vyjednali s Teplárnou dodatek smlouvy o pronájmu systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy,“ uvedl 1. náměstek pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD). Auditoři z BDO navrhli změnu splátkového kalendáře a upozornili, že ve smlouvě chybí ustanovení o následném odkupu po doběhnutí splátek.

„Kalendář na již vybudovaný systém rozložíme z původních deseti let na třicet, což v praxi znamená, že ročně zaplatíme namísto dvou miliónů jen necelých 400 tisíc korun,“ popsala jeden z bodů dodatku předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Petra Šebestíková (TOP 09).

Zmíněný dodatek řeší i situaci, která nastane po skončení pronájmu. „V minulé smlouvě chybělo ustanovení, že po uplynutí doby splátky systém odkoupíme. Mohla tak vzniknout paradoxní situace, že bychom byli nuceni celý systém kupovat znovu,“ přiblížila možnou svízel Petra Šebestíková.