Město usnadní seniorům prohlídku výstavy

 

Pro desítky seniorů, kteří projeví zájem zhlédnout výstavu pohřebních insignií krále Přemysla Otakara II. v radnici, zajistí město autobus. „Ten bude do dohodě s Dopravním podnikem vypraven hned třikrát, protože chceme tento servis umožnit spoluobčanům žijícím v domovech Hvízdal, Máj i Staroměstská. Zájemci se totiž už těžko pohybují, někteří jsou odkázáni na vozíček a je pravděpodobné, že by se do centra města vůbec nedostali,“ říká náměstek primátora Martin Maršík s tím, že si výjimečnou podívanou senioři vychutnají v klidu a mimo návštěvní hodiny, kdy bývá výstavní síň zaplněna.

Originály královských klenotů budou veřejnosti přístupné do 23.3. 2015, a to denně od 9.00 do 18.00 hodin včetně sobot a nedělí.