Město uspělo s programem prevence kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil návrhy komise pro hodnocení Městského programu na rok 2011.

„Město podalo projekt s názvem Systém včasné intervence, který získá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 440 000 korun,“ poznamenal náměstek primátora Petr Podhola a dále upřesnil, že podle vládou schválené Strategie prevence kriminality na roky 2008 až 2011 se o dotace mohou ucházet města s počtem obyvatel vyšším než pětadvacet tisíc.

„Cílem podpořeného projektu je zavedení systému včasné intervence a tím zefektivnění metod práce všech zainteresovaných subjektů, například sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační služby ČR, Policie ČR, soudů i zastupitelství, vztahující se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a jejich sociálně právní ochraně,“ vysvětluje náměstek.

V praxi to znamená, že podstatná část přiznané dotace půjde na vznik databáze, která bude obsahovat spisy o dětech a mladistvých, jež jsou v péči orgánů sociálně právní ochrany dětí.  Databázi budou spravovat pracovnice sociálního odboru a přístup do ní budou mít pouze zainteresované subjekty v odůvodněných případech. „V současné době evidují kurátorky pro děti a mládež odboru sociálních věcí českobudějovického magistrátu asi 1600 ohrožených dětí,“ doplnil náměstek Petr Podhola.