Město vylepšilo opatření proti povodním 

V Českých Budějovicích je aktuálně rozmístěno 543 hlásičů, které v případě potřeby, upozorní obyvatele na zvyšování hladiny vodních toků i blížící se povodeň.

„Na rozšíření varovného systému a protipovodňový plán v digitální podobě získalo město dotaci z operačního programu Životní prostředí ve výši 11,1 milionů korun. Rychlý přenos informací pomůže ochránit zdraví lidí a minimalizovat materiální škody,“ říká primátor Jiří Svoboda

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 24. 9. 2019.