Město začalo vykupovat pozemky pro Severní spojku

Zastupitelstvo města včera schválilo výkup prvního pozemku, po němž v budoucnu povede tzv. Severní spojka. Investorem spojnice mezi kruhovým objezdem u Globusu a křižovatkou Okružní-Pražská, jež významně ulehčí Strakonické ulici, bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Přesto pozemky pro ni bude vykupovat město. „Volíme stejný model jako v případě tzv. propojení okruhů, kde bylo investorem také ŘSD, nebo zanádražní komunikace, kde byl investorem Jihočeský kraj. Město má totiž větší možnosti při výkupu pozemků, než ŘSD vázané zásadami, jež mu povolují vykupovat pouze pozemky pod samotnou komunikací. My dokážeme majitelům pozemků jako město nabídnout odkup celého jejich majetku. Výstavba Severní spojky je v zájmu občanů Českých Budějovic, proto jsme se rozhodli tímto způsobem do procesu přípravy této důležité komunikace vstoupit,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Aktivní příprava Severní spojky začala na konci minulého volebního období. České Budějovice ji ani původně neměly v plánu, neboť plán rozvoje dopravní infrastruktury počítal, že tranzitní dopravu ze silnice I/20 odvede přímo na dálnici tzv. Severní tangenta, která je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje zanesena o něco severněji mimo zástavbu.

ŘSD se však rozhodlo výstavbu Severní spojky upřednostnit. „Město Severní spojku akceptovalo, neboť chápeme, že je technicky jednodušší i finančně levnější než Severní tangenta a pozitivní vliv na dopravu ve městě bude mít také. Zahájili jsme proto proces změny územního plánu a osvědčeným stylem jsme se pustili do výkupu potřebných pozemků,“ uzavřela Popelová.

Podrobnosti o Severní spojce najdete na webových stránkách města.