Město zadá dendrologický průzkum

Posouzením zdravotního stavu stromů na pozemcích ve vlastnictví a správě města České Budějovice se budou zabývat dendrologové. Kontrolu provedou  v co nejkratším termínu, za příznivých klimatických podmínek, společně se  zástupci firem zajišťujících údržbu zeleně. "Cílem bude vytypování stromů ve špatném stavu. Tam, kde nebude jednoznačné, že se jedná o poškozené dřeviny, necháme vypracovat znalecký posudek. Prověrka se bude týkat pouze  pozemků ve vlastnictví a správě města, "říká vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková  s tím , že na výskyt havarijních stromů ,  například v okolí bydliště ,  mohou občané upozornit prostřednictvím městské policie. Ostatní majitelé budou neformálně vyzváni k provedení zdravotní prohlídky svých stromů. Podle sdělení předsedy komise pro životní prostředí Iva Moravce budou odborníci zkoumat stav stromů nejprve v lokalitách s velkou frekvencí občanů. "Konkrétně se jedná o park Na Sadech, Háječek, Staroměstský park a okolí, Malý jez, Palackého náměstí, parčík Plavská, Mánesova-Čechova, Kamarýtova, Stromovka a stromořadí podél silnic,"upřesňuje Ivo Moravec. "Po posouzení budou nebezpečné dřeviny neprodleně vykáceny, aby neohrožovaly zdraví a životy občanů. Souběžně ale bude provedena, podle aktuálních možností, náhradní výsadba zeleně," dopnila Vladimíra Hrušková.