Město získalo na prevenci kriminality milion korun

Krajský úřad Jihočeského kraje nominoval v srpnu město České Budějovice jako oprávněného žadatele k realizaci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011, který pro zbytek roku vyhlásil odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

“Následně jsme byli ministerstvem vyzváni k předložení projektu, na jehož zpracování jsme měli šibeniční dva týdny. Úsilí bylo opravdu enormní a podařilo se nám dát dohromady celkem šest projektů. Jen pro zajímavost, ostatní města podala maximálně tři projekty,“ shrnuje náměstek Petr Podhola.

K podpoře byly nakonec vybrány čtyři projekty. Dva za sociální odbor magistrátu a dva za Městskou policii. „Sociální projekt s názvem Jak na dluhy získal dotaci 21 tisíc korun a Lepší prevence než… byl podpořen částkou 69 tisíc korun. Rozšíření městského kamerového systému do oblasti Palackého náměstí dostalo dotaci 738 tisíc korun a projekt Vzdělávání strážníků má příspěvek 65 tisíc korun,“ vyčísluje náměstek Petr Podhola.

Realizace všech podpořených projektů bude ještě v letošním roce. Program prevence kriminality a extremismu je spojen s poskytováním finančních prostředků samosprávám obcí a měst na realizaci dílčích preventivních projektů pozitivně ovlivňujících bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách.