Město

O městě

/ Profil města, základní informace o městě, stručná historie i současnost. / Více

Z historie

/ Čas plynul ze století do století... / Více

Zajímavé osobnosti

/ Přehled významných rodáků a čestných občanů města. / Více

Radnice - sídlo městské samosprávy

/ Honosná budova radnice, která slouží nejen reprezentaci, ale i občanům jako součást magistrátu, a její historie. / Více

Partnerská města

/ Informace o partnerských městech Českých Budějovic. / Více

Primátor

/ Primátor statutárního města České Budějovice. / Více

Galerie starostů města České Budějovice

/ Přehled osobností, které od 19. století až po současnost stály v čele Českých Budějovic. / Více

Městské společnosti a příspěvkové organizace

/ Informace o městských společnostech. / Více

Symboly města

/ K symbolům města České Budějovice a jejich užívání přijalo zastupitelstvo usnesením 238/2005 ze dne 10. listopadu 2005 obecně závaznou vyhlášku. / Více

Kostel Svaté Rodiny

/ Historie kostela Svaté Rodiny v ulici Karla IV. / Více

Cena města

/ Nositelé Ceny města a její statut. / Více

Názvy budějovických ulic

/ Zjistěte, komu nebo čemu vděčí za své pojmenování veřejná prostranství našeho města. / Více

Vyznamenání

/ Přehled vyznamenaných medailemi Za statečnost a Za zásluhy. / Více

Volby

/ ... hlavní stránka s informací o volbách ... je taky rozcestníkem na další stránky ... / Více

Vývoj mapového obrazu

/ Kartografické pojednání Josefa Charváta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. / Více

Fotogalerie

/ Fotografie představitelů města z různých akcí. / Více

Noviny českobudějovické radnice - archiv

/ Noviny českobudějovické radnice - únorové číslo / Více

Aktuality

Dotační program

/ 15. leden 2015 / rnice / Více

Termíny veřejných projednání

/ 07. červenec 2014 / Nepropásněte jednání k připravovaným záměrům na území města nebo změnám územního plánu. / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2014

/ 31. březen 2014 / 2. výzva v opatřeních Reprezentace města, Kulturní projekty a Klubová scéna! Žádosti lze podávat od 13. 3. do 14. 4. 2014. / Více

Sběr tuků a olejů se rozšíří, ale je možné je odevzdat i ve sběrných dvorech!

/ 09. prosinec 2013 / Pilotní projekt, jehož cílem byla separace použitých olejů a tuků, které zatěžují kanalizaci, měl kladnou odezvu i výsledek. O Vánocích byl sebrán 101 kg tuků. Je to však pouze zlomek toho, co projde čistírnou odpadních vod. / Více

Usnesení vlády

/ 06. červen 2013 / Usnesení vlády - finanční prostředky na řešení krizových situací / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2013

/ 27. květen 2013 / Pravidla, harmonogram dotačního programu, formuláře, výzvy, přílohy. / Více

Soukromé záměry na území města

/ 08. duben 2013 / Přehled významných projektů soukromých investorů. / Více

Zimní údržba městských komunikací

/ 29. březen 2013 / Protokoly společnosti ASA o nasazení techniky na zajištění zimní údržby silnic a chodníků v majetku města. / Více

Policie našla na radnici "štěnici"

/ 16. leden 2013 / Seznamte se s vyjádřením primátora Thomy ke včerejšímu nálezu. / Více

Stránky