Městského architekta pomůže vybrat Eva Jiřičná

Zájemci o pozici městského architekta se mohou až do 19. července 2011 hlásit na personální oddělení českobudějovického magistrátu.

„Má-li naše město působit kulturně a přívětivě, je třeba se starat nejen o historické památky, ale i o koncepčnost a estetiku stavebních aktivit. To je důvod, proč se radnice rozhodla zřídit nový odbor, v jehož čele stane městský architekt. Ten bude zastupovat město a hájit jeho zájmy při všech územních řízeních a vydávat odborná stanoviska k připravovaným záměrům a plánům," shrnul primátor Juraj Thoma.

Od nového odboru, jehož zřízení je jednou z programových priorit současné radnice, si koalice Občanů pro Budějovice, ČSSD a TOP 09 slibuje, že bude odborně a kvalitně prosazovat zájmy města v oblasti architektury a urbanismu a z tohoto pohledu také upozorňovat na nešvary, které hrozí při necitlivých opravách a rekonstrukcích starých budov.

"Ne všechno dokáže vyřešit územní plán, který je závazným dokumentem pro stavební řízení státní správy. Proto bude městský architekt  v konkrétních případech vyjadřovat vůli a stanoviska města, přičemž poslední slovo při povolování staveb bude mít i nadále stavební úřad. Vypořádat se však bude muset s připomínkami městského architekta," vysvětlila Ivana Popelová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování.

Nový odbor bude mít čtyři pracovníky s kvalifikovaným vzděláním a zkušenostmi a jeho vznik není podmíněn navýšením stávajícího počtu úředníků. O stejný počet se totiž sníží obsazení odboru vnitřních věcí.

"Jsme připraveni přikládat novému odboru mimořádnou vážnost. Rád bych proto, aby se do konkurzu na tento post hlásili uchazeči, kteří už mají odborné renomé a vnímali jej jako prestižní pozici, nikoliv pouze jako zaměstnání," dodal Juraj Thoma s tím, že svou účast v hodnotící komisi přislíbili také renomovaní architekti Eva Jiřičná a Roman Koucký.

Bližší informace o výběrovém řízení, na němž radnice úzce spolupracovala s Českou komorou architektů, jsou uvedeny na internetových stránkách města v sekci Volná místa (přímý odkaz: http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/volna-mista/stranky/vedouci-odboru-utvaru-hlavniho-architekta.aspx).