Mezinárodní den památek 2017

Jako již v předešlých letech se i v tomto roce připravují České Budějovice na Mezinárodní den památek. Rok 2017 je významný zejména díky 300. výročí narození Marie Terezie, a proto si i Mezinárodní den památek připomene tuto významnou historickou osobnost a především dobu, ve které vládla. Letošní ročník, s podtitulem „České Budějovice za panování Marie Terezie, aneb všechny krásy baroka“, připadá na sobotu 22. dubna 2017. Odbor památkové péče magistrátu České Budějovice společně s Agenturou Kultur - Kontakt  přichystali stejně jako v předchozích letech velmi zajímavý program.

Jak se dočteme v průvodci celou akcí, který je dostupný široké veřejnosti již několik týdnů dopředu, období baroka, zanechalo v našem městě několik zdařilých staveb, soch a výtvarných děl. Marie Terezie se ujala vlády v období přelomu vrcholného a pozdního baroka, tedy v době, kdy byla zhotovena barokní díla jako například sochařské práce z dílny Josefa Dietricha. Právě na počest Marie Terezie a nezapomenutelného období baroka budou ve městě probíhat komentované prohlídky města i odborné přednášky.

„Jak je již naším zvykem, i letos se lidé podívají na místa, která jsou veřejnosti obvykle uzavřená. Kromě již tradičního volného vstupu do Biskupské zahrady, kde můžete shlédnout výstavu fotografií Milana Bindera, otevíráme brány i v kapli Smrtelných úzkostí Páně či Státního okresního archivu. V Jihočeském muzeu bude přichystaný program nejen pro dospělé ve formě výstav a přednášek, ale bude také nachystaný edukační program pro děti. Po celý den bude také zpřístupněné nádvoří Národního památkového ústavu v domě U Ferusů a bude zde probíhat celodenní program.“ uvedl produkční akce Miroslav Mareš. 

Program letošního ročníku Mezinárodního dne památek je rozdělen do několika částí. První částí jsou komentované prohlídky, kdy nás odborníci provedou českobudějovickou radnicí, vodárenskou věží a také kostelem Obětování Panny Marie a Dominikánským klášterem.  Za zmínku stojí i komentovaná prohlídka výstavy v Jihočeském muzeu s názvem „Příběh města České Budějovice“. Při prohlídkách městem v části „Křížem krážem s památkářem“ se dozvíte například o krásách barokních fasád, o sochařských dílech Josefa Dietricha, významu Samsonovy kašny a také o svatých patronech města.

V další části budete moci navštívit některou z odborných přednášek, které se uskuteční v Jihočeském muzeu a v přednáškovém sále NPÚ. Přednášky se budou věnovat baroknímu umění, malířství, baroknímu divadlu i každodennosti a symbolice šlechtického šatníku. V Jihočeském muzeu se uskuteční přednáška historika Iva Cermana zaměřená na Marii Terezii.

Program doplňují volně přístupné objekty. Návštěvníci mají možnost zdarma navštívit Alšovu jihočeskou galerii ve Wortnerově domě a užít si jednu z posledních výstav než se galerie z důvodu rekonstrukce uzavře. S budějovickým patriotem Milanem Binderem a jeho knihami se budete moci setkat v Biskupské zahradě. Státní okresní archiv České Budějovice připravil v rámci Mezinárodního dne památek speciální výstavu „Budějovické baroko v archivních pramenech“, kterou bude možné navštívit již celý předcházející týden.

Také rodiny s dětmi naleznou v programu zajímavé tipy. S Mgr. Ladislavem Švadlenou budou, vybaveni pracovními listy, objevovat pamětihodnosti a historii města nejen za vlády Marie Terezie. Dopoledne je pro děti připravený edukační program v Jihočeském muzeu a odpoledne pak v Alšově jihočeské galerii ve Wortnerově domě.

Speciální program si nachystal i Národní památkový ústav. Během celého dne bude možné navštívit „Baroko u Ferusů“, a to na dvoře NPÚ na Senovážném náměstí. Zaposloucháte se do komorní barokní hudby a uvidíte ukázku vystoupení taneční skupiny Campanello. Po celý den zde bude možné vyzkoušet šerm, shlédnout předvádění kamenického řemesla či ukázku barokních her. Také je možné navštívit přednášku Mgr. Jarmily Hansové a PhDr. Pavla Slavka či výstavu „Šlechtické poklady – radost ze sbírání v Sasku a v Čechách“. Součástí programu je i divadelní scénka „Setkání Marie Terezie se saským kurfiřtem Friedrichem Augustem II.“. Atmosféru nádvoří domu u Ferusů přiblíží v živém vysílání moderátoři Českého rozhlasu České Budějovice.

Z kapacitních důvodů je možné zúčastnit se některých prohlídek pouze s platnou vstupenkou, která je ovšem bezplatná. Rezervovat ji lze na www.cbsystem.cz a vyzvednout si ji můžete v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. S rezervací však neotálejte, prohlídky se velmi rychle plní. Podrobné informace o programu naleznete na: www.kultur-kontakt.cz  www.cbsystem.cz a v Turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II.  Změna programu vyhrazena!