MHD

Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích má stoletou historii a v současnosti ji zajišťuje Dopravní podnik města České Budějovice, akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je město.

Ve městě je 8 trolejbusových a 14 autobusových linek o celkové délce 246,5 km. Vozový park dopravního podniku čítá 53 moderní trolejbusy (z toho 17 nízkopodlažních) a 1 historický a 93 autobusy (z toho 49 nízkopodlažních) + 1 zájezdový.

Denně je dopravním podnikem přepraveno cca. 112 tis. cestujících. Za rok 2008 bylo celkem přepraveno 40 974 tis. cestujících.

Více na webových stránkách dopravního podniku www.dpmcb.cz.

Pro roky 2019 až 2028 je statutárním městem České Budějovice uzavírána nová smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících. Oznámení o připravovaném uzavření této smlouvy, uskutečněné dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, můžete nalézt zde.

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě za rok 2020

/ Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě zveřejněná v předepsaném rozsahu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“), ustanovení článku 7 odst. 1. / Více