Miliony korun půjdou do obnovy ulic

Obnovu vodohospodářské infrastruktury a inženýrských sítí, povrchů komunikací, osazení novým veřejným osvětlením, úpravu chodníků, veřejné zeleně a v rámci možností i rozšíření počtu parkovacích míst, má letos před sebou hned několik českobudějovických ulic.

„Jedná se o komunikace ve třech lokalitách. Na Pražském předměstí to budou ulice Bedřicha Smetany, Jindřicha Šimona Baara a Skuherského, v Havlíčkově kolonii Čechova a Roháče z Dubé a v Suchém Vrbném Československých legií, Edvarda Beneše, Puchmajerova a Vladislava Vančury. Stavební práce by měly začínat na jaře a končit, podle rozsahu, pravděpodobně na podzim,“ říká  náměstek primátora František Jelen.

Chystaná obnova je v souladu s plněním Integrovaného plánu rozvoje města, který představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí realizovaných ve vymezeném území či v rámci tématického přístupu a v návaznosti na využití podpory strukturálních fondů.

„Podpora z Regionálního operačního programu pokrývá asi padesát procent z celkových nákladů. V tomto případě se jedná dohromady přibližně o 162 milionů korun. Předpokládáme, že potřebné finance město získá z úvěru, na na jehož poskytnutí  byla v lednu 2010 vyhlášena veřejná soutěž,“ dodává  náměstek Jelen. Největší objem financí, asi pětačtyřicet milionů korun, půjde do Čechovy ulice v úseku Na Mlýnské stoce – Budovcova.

www.europa.eu