Miliony korun stály opravy ve školách

Během dvou prázdninových měsíců byly ve školách provedeny opravy a investiční akce, které by nebyly v běžném provozu možné. "Mezi hlavní a investičně nejnáročnější  patří přístavba školní družiny a rekonstrukce školních prostor v přízemí v Základní a Mateřšké škole Vl. Rady v Mladém za 16 milionů  korun. Škola tak získá  nové třídy v patře, opravené třídy v přízemí i výtah pro hendikepované žáky ,"říká primátor Juraj Thoma. Obnovou prošla také  školní jídelna v ulici U Tří lvů, kde byl opraven celý plášť budovy včetně rekonstrukce  sociálního zařízení za 1,8 milionu. " V Základní škole Bezdrevská a v sousední  ZUŠ bylo vyměněno 72 kusů oken ,  v ZŠ Kubatova to bylo 36 oken v přízemí budovy. Oprava vchodu do školy,  výměna oken  a oprava fasády jídelny  v Základní škole O.Nedbala stála 6 milionů korun. V Základní škole Pohůrecká v Suchém Vrbném se žáci mohou těšit na nový povrch běžeckého oválu, v Mateřské škole na Vrchlického nábřeží je nová  přístavba hospodářského pavilonu pro budoucí rozšíření provozu školy," pokračuje ve výčtu prázdninových  stavebních  akcí náměstek primátora Rudolf Vodička. 

Radnice dává pro letošní rok na investice do škol celkem 38,4 milionů korun, z toho 29,6 milionu   do základních škol  7,2 milionu do mateřských škol a  1,6 milionu do školních jídelen.