Milovníci divadla o točnu nepřijdou

O budoucnosti otáčivé hlediště v Českém Krumlově, které je ve vlastnictví města České Budějovice se opět vede živá diskuze. Existují různé varianty či představy konkrétního řešení. Společným jmenovatelem a prioritou však zůstává otáčivé hlediště pro diváky zachránit. „Varianta, která se zamlouvá českokrumlovským spočívá v zachování  točny na původním místě  s tím, že by byla vyrobena nová vrchní část, která by se vždy po divadelní sezóně demontovala a povrch by byl upraven a ničím nenarušen.  Pohyblivá podzemní část zařízení by zůstala zachována. K této variantě není zatím vypracována podrobná projektová dokumentace, chybí i cenová kalkulace,“vysvětluje primátor města Miroslav Tetter s tím, že i českobudějovičtí přicházejí v boji o záchranu otáčivého hlediště se svým návrhem. „Ten spočívá v tom, že dostojíme svému slibu a podle smlouvy, kterou máme uzavřenou s Ministerstvem kultury ČR, demontujeme a odstraníme po příští sezóně těleso točny ze zámeckého parku a postavíme novou ve Stromovce. Máme vypracovanou studii proveditelnosti, ale chybí nám vyjádření příslušných orgánů, projekt i cenová kalkulace,“říká primátor Tetter. Podle něj počítají obě varianty budoucího řešení s vícezdrojovým financováním, přičemž ne nepodstatnou část financí by měla pokrýt státní dotace. „Vizi máme jasnou a samozřejmě si uvědomujeme, že bez vzájemné součinnosti a spolupráce obou měst, bychom ke konkrétnímu a akceptovatelnému řešení nedošli. Budeme tedy společně hledat novou budoucnost točny, která si naši pozornost jistě zaslouží,“dodává primátor Tetter.