Mimořádné zastupitelstvo 11. 5. 2009 k regeneraci sídliště Máj

Z podnětu občanského sdružení Sídliště Máj bylo na 11. května 2009 svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. To projednávalo návrhy občanského sdružení a dalších občanů přítomných na zasedání na úpravu projektu regenerace veřejných prostranství na sídlišti Máj. Zastupitelé o každém konkrétním návrhu hlasovali zvlášť, žádný však nepodpořili.

Uložili však radě města zapojit do dalšího projednávání konkrétních staveb zástupce občanských iniciativ a vlastníků domů a bytů a také podle návrhu jednoho z občanů uložili radě doplnit stávající projektovou dokumentaci o návrh konkrétního řešení ke snížení hluku, prachu a zápachu v rámci plánovaných stavebních úprav ul. M. Horákové.

Zastupitelé poté schválili definitivní podobu projektu se zapracovanými připomínkami občanů, které byly vzneseny na veřejném projednání 26. února 2009. Těchto přípomínek město akceptovalo 75 z 91.

Na zastupitelstvu bylo též opětovně potvrzeno, že na Máji nevzniknou žádné multifunkční domy.

---

       - úsek 01B - stavba 01     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

       - úsek 01B - stavba 02     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

       - úsek 02     (zatím existuje pouze studie, zde jenom nákres; projekt se ještě zpracovává)  

       - úsek 03     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

       - úsek 04     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

       - úsek 05     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

       - úsek 06     (vyhodnocení připomínek z veřejného projednání 26. 2. 2009)

Pro lepší orientaci v projektu se můžete podívat na ortofotomapu řešeného území, která zobrazuje současný stav.