Ministerstvo vnitra: Soutěž na dostavbu Mariánského náměstí je v pořádku

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra zaslal v tomto týdnu na českobudějovickou radnici vyjádření k podnětu zastupitelů za KSČM, ČSSD a SZ/SOS, kteří napadli regulérnost vyhlášení veřejné soutěže na investora stavby "Dostavba Mariánského náměstí".

Z uvedeného vyjádření vyplývá, že českobudějovičtí radní postupovali při vyhlášení veřejné soutěže v souladu s platným právním řádem. "Přešetřením podnětu nebyly zjištěny okolnosti, které by opravňovaly ministerstvo vnitra k dozorovému opatření v této věci," uvádí v dopise ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Marie Kostruhová.

Vyjádření ministerstva