Mladí umělci dostanou finanční dar

Už od roku 2001 podporuje město mladé talenty do věku osmnácti let, kteří získali významné ocenění na mezinárodních nebo národních festivalech, přehlídkách či výstavách. „Je to milá a pěkná tradice a vnímáme ji také jako veřejné poděkování za reprezentaci našeho města,“ říká primátor Juraj Thoma a upřesňuje, že o finanční dar se mohou ucházet pouze umělci s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.

Žádost adresovaná odboru kultury musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, dále pak umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie v tomto roce získaných ocenění,“ vysvětluje primátor. Zájemci mohou posílat či odevzdávat žádosti do 2. listopadu 2011.

Poté budou předloženy kulturní komisi rady města, jejíž členové posoudí jednotlivé nominace a připraví návrh na ocenění. „Šeky interpretům určitě rozdám ještě do konce letošního roku, pravděpodobně opět v obřadní síní radnice,“ dodává primátor.