Mlýnská září novotou

Za  šestatřicet kalendářních dní byla opravena Mlýnská ulice v historickém jádru města. Práce zahrnovaly například kompletní výměnu kanalizace a vodovodu včetně veřejných částí domovních přípojek, rekonstukci komunikace a její odvodnění,  obnovu a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Mlýnská od Panské po  Hroznovu. Součástí stavby byly i prostory před Rabenštejnskou věží a před Předním mlýnem. " Stavební úpravy se týkaly  jedné z vůbec  nejstarších částí  města  se značným  pěším i cyklistickým provozem. Ulice je navíc úzká a po obou stranách zastavěna řadovou historickou zástavbou. Domy jsou vesměs nepodsklepené s mělce založenými základy, což kladlo, pochopitelně s ohledem na statickou bezpečnost objektů, zvýšené nároky na provádění stavby,"vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.  Investorem stavby bylo město  a zhotovitelem firma Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.."Náklady na vlastní realizaci byly celkem 6,4 mil. Kč včetně DPH,"dodává náměstkyně.