Mobilita - SUMP

Informace o průběhu a výstupech z jednotlivých projektů zaměřených na udržitelnou mobilitou ve městě České Budějovice.

Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

/ Statutární město České Budějovice se v současné době věnuje přípravě „Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o. / Více