Modernizace ČOV pokračuje

Při modernizaci původní technologie odvodnění kalu dojde k výměně a doplnění strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav.

"Součástí díla za 23,7 milionů korun je také obnova čerpací techniky, části elektroinstalace a automatického systému řízení technologických procesů současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Postupně se budou vyměňovat všechna původní čerpadla kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak,"uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Pro čištění odpadních vod z městské aglomerace Českých Budějovic slouží stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s aktivací a mezofilní anaerobní stabilizací kalu od roku 1969. K jejímu rozšíření a modernizaci došlo v letech 1989 - 1995, intenzifikaci v období let 1999 - 2001 a celková obnova areálu ČOV po povodni se realizovala v letech 2002 - 2003.

"Modernizace jednotlivých provozních celků je průběžná. V roce 2014 byla zahájena obnova aeračního systému aktivačních linek spolu s rekonstrukcí původního automatického řídícího systému a datových linek. Postupná výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu povede ke snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci, což je také hlavním smyslem této investiční akce, která skončí v červenci roku 2020." dodává náměstek.

Vlastníkem ČOV i navazující kanalizační sítě je statutární město České Budějovice, provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

 

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 12. 8. 2019.