Modernizace křižovatky Rudolfovská - Dobrovodská pokračuje

Během uplynulého víkendu dospěla stavba „Modernizace křižovatky Rudolfovská x Dobrovodská“ do další etapy, pro kterou bylo upraveno dopravně inženýrské opatření  – uzavírka jednoho jízdního pruhu od viaduktu a od Suchého Vrbného. Po vyhodnocení dopravní situace během pondělní ranní špičky došlo k úpravě, která spočívá v opětovném uzavření levého odbočovacího pruhu z Rudolfovské (od východu) do Dobrovodské. Toto opatření umožní prodloužit volno ve směru z viaduktu  o 50% oproti původní úpravě.

Žádáme řidiče, aby využívali pravý jízdní pruh pod viaduktem na maximum a prováděli „zipování“ až těsně před uzavírkou. Zároveň upozorňujeme, že v levém jízdním pruhu jsou povinni umožnit řidičům z pravého jízdního pruhu zařazení – tzv. ZIP až v místě zúžení. V opačném případě dochází k prodlužování kolony, zablokování křižovatky Nádražní x Rudolfovská, a tím k omezení jízdy po dopravním okruhu.

Stránka byla upravena 15. 4. 2019.