Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice

Popis akce

Jedná se o modernizaci stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek. Součástí řešení je zřízení nového přístřešku pro cestující linkovou dopravou, nové umístění přístřešku pro cestující MHD, 2 nové přístřešky se stojany pro jízdní kola o celkové kapacitě 2 x 12 jízdních kol, nové umístění laviček, odpadkových košů a reklamních ploch.

V rámci zakázky bude proveden autobusový záliv pro vozidla MHD a linkových spojů. Délka nástupní hrany pro autobusy linkové dopravy je 44m (až 3 autobusy), délka nástupní hrany pro autobusy MHD je 37m (pro 2 kloubové autobusy). Mezi zastávkami pro MHD a linkovou dopravu je navržen 15m dlouhý zařazovací/vyřazovací úsek pro umožnění zajíždění autobusů MHD přes stojící autobus linkové dopravy v zastávce. Šířka zálivu je 3m, podél zálivu jsou dva průběžné jízdní pruhy o šířce 3,25m. Povrch autobusového zálivu bude z prefabrikovaných betonových zastávkových panelů s převýšením obruby 0,16m.

Seznam stavebních objektů

SO101 – autobusová zastávka s krytem z prefabrikovaných dílců

SO 301 – přeložka stávajícího litinového vodovodu DN 200 z plochy nástupiště do osy přilehlého jízdního pruhu

SO 401 – výměna stávajících kabelových polí VO a rozvodných skříněk VO, napojení označníků, automatu na jízdenky a osvětlení přístřešků pomocí kabelů NN

Předpokládané zahájení prací

červen / červenec

Předpokládané dokončení prací

srpen / září

Zhotovitel

aktuálně probíhá výběrové řízení

Finanční prostředky

9.503.11,24 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 25. 1. 2021.