Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice

Popis akce

Jedná se o modernizaci stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek. Součástí řešení je zřízení nového přístřešku pro cestující linkovou dopravou, nové umístění přístřešku pro cestující MHD, 2 nové přístřešky se stojany pro jízdní kola o celkové kapacitě 2 x 12 jízdních kol, nové umístění laviček, odpadkových košů a reklamních ploch.

V rámci zakázky bude proveden autobusový záliv pro vozidla MHD a linkových spojů. Délka nástupní hrany pro autobusy linkové dopravy je 44m (až 3 autobusy), délka nástupní hrany pro autobusy MHD je 37m (pro 2 kloubové autobusy). Mezi zastávkami pro MHD a linkovou dopravu je navržen 15m dlouhý zařazovací/vyřazovací úsek pro umožnění zajíždění autobusů MHD přes stojící autobus linkové dopravy v zastávce. Šířka zálivu je 3m, podél zálivu jsou dva průběžné jízdní pruhy o šířce 3,25m. Povrch autobusového zálivu bude z prefabrikovaných betonových zastávkových panelů s převýšením obruby 0,16m.

Seznam stavebních objektů

SO101 – autobusová zastávka s krytem z prefabrikovaných dílců

SO 301 – přeložka stávajícího litinového vodovodu DN 200 z plochy nástupiště do osy přilehlého jízdního pruhu

SO 401 – výměna stávajících kabelových polí VO a rozvodných skříněk VO, napojení označníků, automatu na jízdenky a osvětlení přístřešků pomocí kabelů NN

Předpokládané zahájení prací

v rozmezí 14. až 15. 6. 2021 (den ještě není přesně stanovený)

Předpokládané dokončení prací

cca 12. 9. 2021 (90 dní od zahájení prací) a dle dotací musí být ukončeno nejpozději do konce září

Zhotovitel

STRABAG a.s.

Finanční prostředky

10.427.988,89 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 15. 9. 2021.