Modernizovaný jez v Českém Vrbném v plném provozu

 

„Jsem rád, že jsem mohl zakončit první dvě dílčí stavby projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou a že se tak myšlenka obnovení splavnosti Vltavy dočkala své realizace,“ říká ředitel Ředitelství vodních cest ČR Miroslav Šefara. „V prvním úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou budou moci lodě plout již od jara 2011. Po dokončení celého projektu v roce 2013 a dobudování lodních zdvihadel na Orlíku a Slapech, vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest,“ dodává.

Obnovení splavnosti Vltavy v části mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou bude dokončeno tak, aby od začátku plavební sezóny 2011 byla řeka v uvedeném úseku plně splavná nejen pro vodáky, ale i pro výletní lodě do rozměrů cca 44 x 5,4 m s ponorem do 1,3 m. Na financování výstavby se významnou měrou (85%) podílí prostřednictvím Operačního programu Doprava Evropský fond pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je splavnit Vltavu mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu a obnovit tak splavnost Vltavy, jež byla v minulosti přerušena stavbou vodních děl, u kterých nebyla dokončena potřebná plavební zařízení.

Prvními dvěma stavbami úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou byla modernizace jezu České Vrbné a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. V průběhu stavby bylo nutné prohrábkou koryta řeky v délce 4 km pod jezem České Vrbné zajistit plavební hloubku 1,6 m. Při prohrábce nebylo zasahováno do stávajících břehů a s výjimkou úseku mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka je nyní v celé zdrži jezu Hluboká nad Vltavou minimálně 20 m široká plavební dráha s minimální plavební hloubkou 1,6 m.

Při modernizaci jezu bylo nutné vybourat a přestavět část vlastního jezu a namontovat nové jezové technologie. Na jezu byly původní hydrostatické železobetonové sektory nahrazeny podpíranými ocelovými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce 3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny. Spolehlivější hradící konstrukce umožní efektivněji a bezpečněji udržovat plavební hladinu bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži jezu České Vrbné. Zlepšily se také možnosti správy řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích. Součástí staveb byla i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

85% stavebních nákladů, tj. 141,6 mil. Kč z celkových 166,6 mil. Kč, bylo uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zbylé náklady byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V současné době probíhá v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou výstavba přístaviště Lannova loděnice, ochranného přístavu České Vrbné a plavební komory České Vrbné. Po jejich dokončení bude možné zahájit výletní plavby mezi těmito významnými historickými i kulturními středisky Jižních Čech.