Most přes Dobrovodský potok bude uzavřen

Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje spol. SEXTA s r.o. úplnou uzavírku mostu přes Dobrovodský potok v ulici J. Ježka v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném z důvodu stavebních úprav mostu v termínu od 1.8. do 30.9. 2005. Objížďka uzavřeného mostu po okolních komunikacích se nestanovuje. Uzavřený úsek bude řádně označen dopravními značkami. Staveništní doprava bude vedena ulicí Čsl.legií směrem k silnici Ledenické.