MPSV

Projekty města podpořené z programů MPSV v roce 2020:

Autis centrum - týdenní stacionář

Cílem projektu je zrekonstruování objektuý, v němžu budou zajišťovány služby týdenního stacionáře pro dospívající a dospělé s poruchou autistického spektra. V rámci akce budou v původním objektu provedeny bourací práce a původní objektu bude rozšířen. Vznikne 6 nově realizovaných lůžek pro klienty s poruchou autistického spektra. Celkem dojde k vybudování 8 samostatných pokojů se sociálním zázemím, pro klienty bude určeno  6 jednolůžkových pokojů, zbylé 2 pokoje budou určeny jako zázemí pro personál. dalšími nezbytnými prostory souvisejícími s provozem budou kanceláře personálui, herna, jídelna, denní místnost, společenská místnost, relaxační místnost a zimní zahrada. Nově zrekonstruovaný pavilon "B" bude propojen chodbou s pavilonem "A", v němž probíhají stávající sociální služby. K objektu bude příslušet zahrada s hřištěm, relaxačními prvky a stromy. Pobytová služba bude poskytována jako bydlení v bytě. Vybudování nových kapacit pobytové služby pro osoby s autismem je jednou z priorit Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice.

Celkové náklady: 29.101.000,- Kč
Přidělená dotace: 10.901.999,- Kč

Aktuální informace k projektu:

- dne 1.9.2020 byla uzavřena smlouva s dodavatelem Ing. Miroslavem Návarou, IČO 42377293. Předmětem této smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka (název veřejné zakázky "Stavební úpravy a přístavba, Autis centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice - činnost TDS"). Odkaz na registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13674764

- dne 9.12.2020 byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem RETHERM s. r. o., IČO 26086344. Předmětem plnění jsou stavební úpravy a přístavba objektu Autis centra na adrese Plzeňská 2219/44, České Budějovice. Odkaz na registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14999755?backlink=y2ty0

 

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 17. 3. 2021.