Múzy na vodě 2015 - uzavírka

Múzy na vodě si v době konání, což je od 1.7. do 6.7. 2015 od 21.00 do 23.00 hodin, vyžádají úplnou uzavírku komunikace pro pěší a cyklisty na pravém břehu řeky Malše v úseku od Biskupské ulice po průchod do Radniční ulice pro zajištění bezpečnosti účastníků této kulturní akce.