Na českobudějovických přechodech by mělo být bezpečněji

 

Jedná se o čtyři nejfrekventovanější místa, u nichž je prokazatelně největší výskyt dopravních nehod. S žádostí o spolufinancování projektové dokumentace na bezpečnostní a bezbariérovou úpravu vybraných přechodů se nyní město obrátilo ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Na základě analýzy dopravní nehodovosti v letech 1999 – 2006 byla k úpravám prioritně vybrána křižovatka ulic Nádražní a Žižkova. Smyslem navržených opatření je zlepšit podmínky pro pohyb chodců v celém přednádražním prostoru a zvýšit jejich bezpečnost. K tomu by měla posloužit celková reorganizace přednádražního prostoru včetně umístění zastávek MHD, úrovňových přechodů na ně navazujících a prověření možnosti zlepšení využitelnosti podchodů.

Dalším neuralgickým bodem, vyžadujícím nové řešení, je křižovatka Lidické třídy a Dukelské ulice, včetně navazující části směrem k Senovážnému náměstí, kde dochází k  riskantnímu přebíhání chodců u DK Metropol. K posílení bezpečnosti stávajícího přechodu v Dukelské ulici, jenž je hojně využíván i žáky okolních škol, by mělo vést zřízení plnohodnotného ochranného ostrůvku odpovídající šířky, doplnění pokročilých bezpečnostních prvků a změna uspořádání jízdních pruhů, zamezující souběžnou jízdu vozidel.

Křižovatky ulic Mánesova – Lidická a Na Dlouhé louce - Husova postrádají bezpečnostní prvky pro nevidomé a slabozraké, zatímco obrubníky tu tvoří nadbytečné bariéry. Navržené úpravy počítají s odstraněním těchto závad, zkrácením přechodů pro chodce vložením dělících ostrůvků a rovněž s osazením přechodů pokročilými bezpečnostními prvky. Ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a zvýšení bezpečnosti přechodů by měla napomoci i úprava jízdních pruhů.

„Chodci jsou nedílnou součástí dopravního systému města a zlepšení jejich bezpečnosti patří k prioritám. Podaří-li se vytvořit optimální podmínky pro pěší na přechodech, odrazí se to pozitivně i na celkové dopravní situaci. V této chvíli usilujeme o konkrétní řešení, jejichž realizace si nevyžádá vysoké investiční náklady. Pokud město obdrží požadovanou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, je reálné, že projektová dokumentace na úpravy křižovatek bude hotová do konce toho roku a poté se bude moci přistoupit k realizaci konkrétních opatření, která fond rovněž dotačně podporuje,“ uvádí náměstkyně českobudějovického primátora Ivana Popelová.

Výše požadované dotace od SFDI činí 800 tisíc korun, 200 tisíci korunami by se na nákladech projektové dokumentace podílelo město. Nutnost úpravy vybraných křižovatek potvrdil rovněž Integrovaný plán organizace dopravy, který pro město České Budějovice zpracovala firma Mott MacDonald Praha, spol s.r.o.