Na demontáž jeřábu upozorní dopravní značky

Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulicích Pražská a Pekárenská pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu demontáže jeřábu u OC IGY – viz DIO.

Termín: 10. 8. – 12. 8. 2017

Komunikace budou průjezdné, ale je třeba dbát zvýšené opatrnosti.