Na letní deratizaci plynule navázala podzimní

Deratizační práce pokračují i na podzim. „Plynule tak navazujeme na mimořádnou letní etapu a dá se říct, že letos město deratizuje veřejná prostranství a pozemky ve svém majetku téměř nepřetržitě od jara do podzimu. Práce probíhají v jednotlivých částech Budějovic podle harmonogramu a jsou vždy prováděny souběžně na veřejných prostranstvích i v kanalizačním řadu. Odbor správy veřejných statků na průběh likvidace potkanů dohlíží a zároveň předává aktuální podněty a zjištění od občanů specializované firmě. Opakovanými zákroky a vhodnou skladbou nástrahy dochází k potlačení růstu populace hlodavců a následnému snížení jejich výskytu,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Místa s nástrahou jsou opět v blízkosti uložení označena zápichovým nebo samolepícím štítkem.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 6. 10. 2021.